LNE-SM-G软管接头

软管接头
产品代码: LNE-SM-G
产品材质: PA尼龙(polyamide)
螺纹规格: 公制螺纹(Mefric)/德制螺纹(PG)
工作温度: -40~+110℃
颜 色: 黑色,其他颜色可以定做
特 性: 内锁扣和本体特殊设计,装卸只需拨插无需工具;
使用方法: LNE-SM-G型软管接头是软管的配套产品,可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上,只需软管插入接口即可。
型号 软管规格 螺纹尺寸公制 AG外径(mm) AG内径(mm) GL(mm) H 包装单位个/包
LNE-SM-G-M12  AD10.0  M12×1.5  12 6.5 10 22.5 100
LNE-SM-G-M12  AD13.0  M12×1.6 12 8 10 26 100
LNE-SM-G-M16  AD13.0  M16×1.5  16 10 10 23 100
LNE-SM-G-M18  AD13.0  M18×1.5  18 10 11.5 23 100
LNE-SM-G-M20  AD13.0  M20×1.5  20 10 11.5 23 100
LNE-SM-G-M18  AD15.8  M16×1.5  18 12 10 24 100
LNE-SM-G-M16  AD15.8  M18×1.5  16 12 11.5 24 100
LNE-SM-G-M20  AD15.8  M20×1.5  20 12 11.5 24 100
LNE-SM-G-M20  AD18.5  M20×2.0  20 14.3 12 25.5 50
LNE-SM-G-M20  AD21.2  M20×1.5  20 17 13 27 50
LNE-SM-G-M24  AD21.2  M24×2.0  24 17 13 27 50
LNE-SM-G-M25  AD21.2  M25×1.5  25 17 13 27 50
LNE-SM-G-M25  AD25.0  M25×1.5  25 20 14 30 50
LNE-SM-G-M25  AD28.5  M25×1.5  25 23 20 34 50
LNE-SM-G-M27  AD28.5  M27×2.0  27 23 14 34 50
LNE-SM-G-M30 AD28.5 M30×2.0 30 22 11 33 50
LNE-SM-G-M32 AD28.5 M32×1.5 32 25 14 33 50
LNE-SM-G-M32  AD34.5  M32×1.5  32 29 20 36 20
LNE-SM-G-M36  AD34.5  M36×2.0  36 29 14 36 20
LNE-SM-G-M40  AD34.5  M40×1.5  40 29 15 38.5 20
LNE-SM-G-M40  AD42.5  M40×1.5  40 36 15 38.5 10
LNE-SM-G-M48  AD42.5  M48×2.0  48 36 15 38.5 10
LNE-SM-G-M50  AD54.5  M50×1.5  50 38 16 39 10
LNE-SM-G-M60  AD54.5  M63×1.5  60 53 16 39 10
LNE-SM-G-M63 AD54.5 M60×2.1 63 53 16 39 10
       
型号 软管规格 螺纹尺寸公制 AG外径(mm) AG内径(mm) GL(mm) H
LNE-SM-G-PG7  AD10.0  PG7  12.3 6.5 11.5 18
LNE-SM-G-PG9  AD13.0  PG9  15 10 11.5 19
LNE-SM-G-PG11  AD15.8  PG11  18.4 12.0 12 23
LNE-SM-G-PG13.5  AD18.5  PG13.5  20.2 14.3 12 25
LNE-SM-G-PG16  AD21.2  PG16  22.3 17 13 27
LNE-SM-G-PG21  AD28.5  PG21  28 23 13 33
LNE-SM-G-PG29  AD34.5  PG29  36.7 29 15 35
LNE-SM-G-PG36  AD42.5  PG36  46.7 36 15 38.5
LNE-SM-G-PG48  AD54.5  PG48  59 53 16 39
      
型号 软管规格 螺纹尺寸公制 AG外径(mm) AG内径(mm) GL(mm) H
LNE-SM-G1/2  AD21.2  G1/2  24 17 13 27
LNE-SM-G1/2  AD25.0  G1/2  25 20 14 30
LNE-SM-G3/4  AD28.5  G3/4  27 23 14 34
LNE-SM-G1″  AD34.5  G1″  36 29 14 36

型号 软管规格 螺纹尺寸公制 AG外径(mm) AG内径(mm) GL(mm) H 包装单位个/包
LNE-SM-G-M12  AD10.0  M12×1.5  12 6.5 10 22.5 100
LNE-SM-G-M12  AD13.0  M12×1.6 12 8 10 26 100
LNE-SM-G-M16  AD13.0  M16×1.5  16 10 10 23 100
LNE-SM-G-M18  AD13.0  M18×1.5  18 10 11.5 23 100
LNE-SM-G-M20  AD13.0  M20×1.5  20 10 11.5 23 100
LNE-SM-G-M18  AD15.8  M16×1.5  18 12 10 24 100
LNE-SM-G-M16  AD15.8  M18×1.5  16 12 11.5 24 100
LNE-SM-G-M20  AD15.8  M20×1.5  20 12 11.5 24 100
LNE-SM-G-M20  AD18.5  M20×2.0  20 14.3 12 25.5 50
LNE-SM-G-M20  AD21.2  M20×1.5  20 17 13 27 50
LNE-SM-G-M24  AD21.2  M24×2.0  24 17 13 27 50
LNE-SM-G-M25  AD21.2  M25×1.5  25 17 13 27 50
LNE-SM-G-M25  AD25.0  M25×1.5  25 20 14 30 50
LNE-SM-G-M25  AD28.5  M25×1.5  25 23 20 34 50
LNE-SM-G-M27  AD28.5  M27×2.0  27 23 14 34 50
LNE-SM-G-M30 AD28.5 M30×2.0 30 22 11 33 50
LNE-SM-G-M32 AD28.5 M32×1.5 32 25 14 33 50
LNE-SM-G-M32  AD34.5  M32×1.5  32 29 20 36 20
LNE-SM-G-M36  AD34.5  M36×2.0  36 29 14 36 20
LNE-SM-G-M40  AD34.5  M40×1.5  40 29 15 38.5 20
LNE-SM-G-M40  AD42.5  M40×1.5  40 36 15 38.5 10
LNE-SM-G-M48  AD42.5  M48×2.0  48 36 15 38.5 10
LNE-SM-G-M50  AD54.5  M50×1.5  50 38 16 39 10
LNE-SM-G-M60  AD54.5  M63×1.5  60 53 16 39 10
LNE-SM-G-M63 AD54.5 M60×2.1 63 53 16 39 10
       
型号 软管规格 螺纹尺寸公制 AG外径(mm) AG内径(mm) GL(mm) H
LNE-SM-G-PG7  AD10.0  PG7  12.3 6.5 11.5 18
LNE-SM-G-PG9  AD13.0  PG9  15 10 11.5 19
LNE-SM-G-PG11  AD15.8  PG11  18.4 12.0 12 23
LNE-SM-G-PG13.5  AD18.5  PG13.5  20.2 14.3 12 25
LNE-SM-G-PG16  AD21.2  PG16  22.3 17 13 27
LNE-SM-G-PG21  AD28.5  PG21  28 23 13 33
LNE-SM-G-PG29  AD34.5  PG29  36.7 29 15 35
LNE-SM-G-PG36  AD42.5  PG36  46.7 36 15 38.5
LNE-SM-G-PG48  AD54.5  PG48  59 53 16 39
      
型号 软管规格 螺纹尺寸公制 AG外径(mm) AG内径(mm) GL(mm) H
LNE-SM-G1/2  AD21.2  G1/2  24 17 13 27
LNE-SM-G1/2  AD25.0  G1/2  25 20 14 30
LNE-SM-G3/4  AD28.5  G3/4  27 23 14 34
LNE-SM-G1″  AD34.5  G1″  36 29 14 36

主营产品:绝缘套管,其他绝缘材料,其他工程机械配件,其他紧固件、连接件,采暖部件,其他防火耐火材料,线槽,其他电线电缆,其他输配电设备